Kahrolsun Putin, Biden ve NATO'nun halklara karşı savaşları!

چاپ
28 Şubat 2022

Bombalanan şehirler, sığınaklara ve metro istasyonlarına sığınan aileler veya savaştan kaçan yollarda... Putin'in karar verdiği askeri müdahale, Ukrayna'yı canavarca ve kardeşi kardeşe öldüren bir savaşın dehşetine sürükledi.

Bu çatışma, uzun zamandır ortak bir kültürü paylaşan ve Sovyetler Birliği'nde on yıllardır birlikte yaşayan kadın ve erkekleri birbirine düşürüyor. Rusların ve Ukraynalıların karıştığı aileler, o zamanlar hareketlerine engel olmayan sınırların her iki tarafında da yaşadılar. Bugün milliyetçiliğin alevlenmesi, bu halklar arasında kan ve nefret hendekleri kazmaktadır.

Putin'in Ukrayna'ya saldırısı suçtur. Ukrayna'daki ve yüzlerce savaş karşıtı protestocunun tutuklandığı Rusya'daki insanlarla tam dayanışmamızı teyit etmeliyiz. Ancak Ukrayna'yı Rusya ile çatışmalarına sahne eden büyük Batılı güçlerin politikasıdır.

SSCB'nin 1991'teki dağılmasından bu yana, Amerikan liderliği Rusya üzerindeki askeri baskıyı arttırmayı bırakmadı. Sovyetler Birliği'ni izole etmek ve zayıflatmak için tasarlanan Soğuk Savaş dönemi ittifakı olan silahlı kolları NATO hiçbir zaman çözülmedi. Aksine, Rusya sınırındaki eski Sovyet bloğunun devletlerini bütünleştiren bir kuşatma politikası izlemeye devam etti. Batılı liderler ve onların sözcülüğünü yapanlar, Putin'i savaşa yol açan gelişme konusundaki ezici sorumluluklarını gizleyen tek saldırgan olarak bize sunuyorlar. Rusya, Meksika ya da Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında askeri üsler kursaydı Biden nasıl tepki verirdi?

Biden ve müttefikleri, Ukrayna'nın egemenliği ve politikalarını haklı çıkarmak için savunduklarını iddia ettikleri demokrasi hakkında fazla bir şey umursamıyorlar. Amerikan liderliği, en iğrenç yalanları icat ederek işgal ettikleri Afganistan ve Irak'ın egemenliğini ihlal etmekten sanki utanıyormuş gibi! Fransız ordusu Afrika'ya müdahale ettiğinde, halkın demokratik haklarını değil Total, Bouygues ve Françafrique'yi savunmaktır. Sonunda o kadar çok şey oluyor ki, son zamanlarda birçok Afrika ülkesinde ayrılmalarını talep eden protestolar gerçekleşti.

Putin acımasız ve suçlu yöntemleri olan bir diktatördür. Ancak emperyalist dünyanın liderlerini rahatsız eden şey bu değildir. Tam tersine! Ocak ayında fiyat artışlarına karşı halk isyanını bastırmak için binlerce Rus askeri Kazakistan'a gönderildiğinde, sözde Batılı demokratlar şikayet edecek bir şey bulamadılar. Özellikle yerel diktatörlüğü desteklemek için gönderilen paraşütçüler, bu ülkede bulunan Exxon, Total ve ArcelorMittal gibi büyük Batılı şirketlerin çıkarlarını da korudukları için.

Büyük Batılı güçler karşısında Putin, Rus halkının vatanseverliğine hitap ediyor, ancak onun çıkarlarını savunmuyor. Sovyetler Birliği'nin ortadan kaybolması sırasında devlet ekonomisinin tüm alanlarını ele geçirerek oluşan bürokrasinin ve azınlık ayrıcalıklı tabakanın temsilcisidir. Putin'in iddia ettiğinin aksine, Ukrayna'ya askeri müdahale hiçbir şekilde Rus halkının güvenliğini güçlendiremez. Kremlin'in politikasının saldırgan şovenizmi Ukrayna'da Rus karşıtı milliyetçiliği körüklüyor ve bu da ancak emperyalizmin bu bölgedeki konumunu güçlendirebiliyor.

Putin, Biden ve NATO ülkelerinin diğer liderleri, her iki taraf da aynı küçümsemeyi paylaşan halkların canlarıyla savaşı yürütüyorlar. Ve eyleme geçen işçileri ezmek söz konusu olduğunda nasıl iyi geçineceklerini çok iyi biliyorlar!

İşçilerin bir kampa ya da diğerine katılması gerekmez. Biden, Macron ve benzerleri bizi bu işe dahil etmek istiyor. Onların arkasındaki kutsal birliğe katılmayı reddetmek gerekiyor. Bu savaş bizim savaşımız değildir!

Kaçınılmaz olarak giderek daha ciddi krizlerden ve giderek yaygınlaşan savaşlardan oluşan bir geleceğe karşı çıkmak için kaderimizi emperyalistlerin ve hükümetlerinin ellerine, halklara karşı entrikaları ve komplolarıyla bırakmayı reddetmeliyiz. Jaurès'in Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ilan ettiği gibi: "Kara Bulutlar fırtınayı taşıdığı gibi Kapitalizm de kendi içinde savaşı taşır. " Bu her zaman doğrudur ve bu yüzden kapitalizmin devrilmesi gerekiyor!

28 Şubat 2022 tarihli işyerleri bültenlerinin başyazısı LO