Ομάδες μέλη της Κομμουνιστικής Διεθνιστικής Ένωσης

Ομάδες με αδελφικές σχέσεις με την ΚΔΕ